Housam Kutayni – NaPoWriMo

تحت عنوان حس و إدراكحكمة الموجشتصفغك الحياة لتستفيقاو يخذلك المدى لترى الظريقاو تسقظ في دروب الخلم حتىيدزبك السقوظ لكي تليقالأنك ذو خيال و ابن شعرسثبلغك الزؤى ما لن ثطيقانصيبك من سماه الله ليلو شعزك يملا الذنيا بريقاو حظك أن تكون الأرض سجناو تحمل زغمة قلبا […]

Read more